Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-07-25

Informacja o wolnych środkach na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu uprzejmie informuje, iż posiada środki finansowe dla osób bezrobotnych na realizację szkoleń indywidualnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy. Jednocześnie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy dysponuje również środkami finansowymi PEFRON, które mogą być przeznaczone na sfinansowanie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Osoby bezrobotne zainteresowane zdobyciem nowych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, posiadające deklarację od przyszłego pracodawcy o zatrudnieniu po ukończonym szkoleniu, bądź zamierząjące rozpocząć własną działalność gospodarczą proszone są o składanie „wniosków na szkolenia indywidualne” wraz z załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy, Plac Wojewódzki 3, VII piętro, pokój nr 701.

Czytaj aktualność: Informacja o wolnych środkach na szkolenia indywidualne
2017-07-03

Kierunek – AKTYWNOŚĆ!

Cel projektu:

Zwiększona aktywność społeczno-zawodowa i podniesiona zdolność do zatrudnienia 84 (47 K, 37 M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego, poprzez oferowane wsparcie: opracowanie ścieżki reintegracji, poradnictwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, szkolenia IT, staż, pośrednictwo pracy, prowadzące do podjęcia zatrudnienia przez Uczestników Projektu.

Czytaj aktualność: Kierunek – AKTYWNOŚĆ!
2017-02-08

Informacja dla osób bezrobotnych i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje o możliwości skorzystania w 2017 roku z następujących form aktywizacji zawodowej przeznaczonych dla osób bezrobotnych oraz pracodawców:

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy


więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

 

  • prace interwencyjne

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • staże

(nabory wniosków w ramach FP, PO WER, RPO - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • szkolenia dla osób bezrobotnych

(nabór wniosków w ramach FP, PO WER, RPO- do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

(nabory wniosków w ramach FP, POWER, RPO 10.05.2017r. – 26.05.2017r.)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

(nabory wniosków w ramach FP, RPO 10.05.2017r. – 26.05.2017r.)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon stażowy

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon zatrudnieniowy

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon na zasiedlenie

(nabór wniosków w ramach FP, PO WER - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon szkoleniowy

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

2017-01-24

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy

o organizowanie staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu

pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (III)”

Czytaj aktualność: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (III)
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji