Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-05-18

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu infromuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi powstałymi w ramach oszczędności na refundacje przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. dla 12 osób.

W związku z powyższym prosimy o składanie stosownych wniosków.

Czytaj aktualność: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu infromuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi
2017-05-18

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu infromuje

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu pełnego wykorzystania środków przyznanych na realizacje zadań o refundacje przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. istnieje możliwość zawierania od czerwca 2017 r. umów na wyżej wymienioną formę z zapisem stanowiącym o kierowaniu bezrobotnych do zatrudnienia od lipca 2017 r., natomiast dokonywanie refundacji poniesionych kosztów od stycznia 2018 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami:

Specjalista do spraw aktywizacji-Jadwiga Sterna

Referent do spraw aktywizacji-Anna Makowska

Tel. 822 11 43 wew. 280 lub 258

Czytaj aktualność: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu infromuje
2017-05-10

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje pracodawców, iż dysponuje środkami na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej przez Urząd osoby bezrobotnej.

 

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 10.05.2017r. do dnia 26.05.2017r.

 

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy - pokój nr 731, VII piętro.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 43 8221143 wew. 284 lub osobiście w siedzibie PUP pok. 721 (VII p.)

 

W załączeniu przedstawiamy szczegółowe informacje o naborach w ramach poszczególnych limitów środków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami w celu uniknięcia pomyłek.

 

Załączniki:

- informacja o naborze w ramach środkow Funduszu Pracy

- informacja o naborze w ramach środkow Funduszu Pracy Program Regionalny 2017 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50lat",

- informacja o naborze w ramach środkow EFS RPO

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
2017-05-10

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż posiada jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy oraz z Funduszów Europejskich. 

 

 

Całość dokumentacji (obowiązujące formularze: wnioski, informacja, regulamin
w sprawie przyznania środków jw.) dostępna jest na stronie internetowej tut. Urzędu www.pupsieradz.pl : 

 

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 43 8221143 wew. 284 lub osobiście w siedzibie PUP pok. 721 (VII p.)

 

 

Nabór będzie trwał od dnia 10.05.2017r. - 26.05.2017r.

 

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać
w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy - pokój nr 731, VII piętro.

 

Przed przystąpieniem do wypełnienia odpowiedniego formularza wniosku, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na program, do którego się Państwo kwalifikują, w celu uniknięcia pomyłek.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków. Każdy Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

 

W załączeniu przedstawiamy informacje szczegółowe o naborach w ramach poszczególnych limitów środków.

 

Czytaj aktualność: Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji