Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2253
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 75939
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6750
Przyznanie statusu bezrobotnego 4533
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3803
Utrata statusu bezrobotnego 11188
Utrata statusu poszukującego pracy 3217
Rejestracja bezrobotnych 18474
Rejestracja przez Internet 11776
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4847
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11826
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5766
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2875
Rejestracja poszukujących pracy 5829
Rejestracja przez Internet 3504
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2833
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3448
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2480
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6682
Prawa bezrobotnych 4316
Prawa poszukujących pracy 3438
Obowiązki bezrobotnych 4427
Obowiązki poszukujących pracy 2864
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13268
Pośrednictwo pracy krajowe 4123
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2926
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4404
Harmonogram porad grupowych 3263
Zasoby Informacji zawodowej 5351
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7815
Plan szkoleń 2017 r. 2168
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych z PFRON 4261
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3239
Staże 20770
Bon stażowy 15977
Prace interwencyjne 7759
Roboty publiczne 3212
Prace społecznie użyteczne 5544
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2736
Bon zatrudnieniowy 4851
Bon szkoleniowy 1283
Bon na zasiedlenie 7393
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 23069
Wysokość świadczeń pieniężnych 12857
Zasiłek dla bezrobotnych 9852
Ubezpieczenie zdrowotne 4488
Dodatek aktywizacyjny 9033
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 26376
PFRON - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 8305
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7146
Zwrot kosztów przejazdu 3901
Zwrot kosztów zakwaterowania 3170
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5100
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4310
Pożyczka szkoleniowa 5932
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2613
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4515
Inne finansowe formy wsparcia 5215
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2365
Dokumenty do pobrania 28060
Agencje zatrudnienia 5465
Wykaz zawartych umów 5929
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7101
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 46329
Zgłoszenie oferty pracy 7075
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4422
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3510
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3297
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5397
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3057
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4314
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15010
Pośrednictwo pracy krajowe 4051
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2627
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2586
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5383
Fundusz szkoleniowy 3941
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2885
Staże 39238
Prace interwencyjne 6310
Roboty publiczne 3019
Prace społecznie użyteczne 5609
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12284
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2861
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3126
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4525
Zwolnienia grupowe 2472
Wysokość świadczeń pieniężnych 6393
Zwrot składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej 2230
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3302
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5862
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5079
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG pok. 1(sala obsługi) 438221143 w.254 3408
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2752
Wymagane dokumenty 2553
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3191
Ulotki dotyczące zatrudnienia cudzoziemców 93
Wykaz zawartych umów 7758
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy 9968
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4132
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8149
Dokumenty do pobrania 41915
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 75156
Kierownictwo Urzędu 13482
Wykaz telefonów 46190
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6485
Programy 6232
Projekty EFS 6987
Realizowane 4088
W trakcie realizacji 689
Zakończone 3343
Poddziałanie 7.2.1 PO KL 4013
Poddziałanie 6.1.2 PO KL 3055
Poddziałanie 6.1.3 PO KL 2084
Projekty zrealizowane w ramach SPO RZL 3107
Informacja o projektach POWER i RPO w 2015r. 570
Informacja o projektach POWER i RPO w 2016r. 310
Analizy i statystyki 5616
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 6578
Statystyka 3461
Uczestnictwo w aktywnych programach Rynku Pracy w latach 2007 - 2014 - Podjęcia pracy 3881
2017 794
2016 2064
2015 3431
2014 3187
2013 3779
2012 3237
2011 3002
2010 3503
2009 3294
2008 2985
2007 2990
2006 3205
2005 3019
2004 2975
2003 2917
2002 3007
2001 2998
2000 3020
1990-1999 3345
Powiatowa Rada Zatrudnienia 5121
Przydatne linki 4700
Pytanie do urzędu 5021
Dokumenty do pobrania 8909