Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2435
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 77927
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7018
Przyznanie statusu bezrobotnego 4787
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4028
Utrata statusu bezrobotnego 11777
Utrata statusu poszukującego pracy 3437
Rejestracja bezrobotnych 19298
Rejestracja przez Internet 12258
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5065
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12257
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6059
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3071
Rejestracja poszukujących pracy 6101
Rejestracja przez Internet 3718
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3011
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3633
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2681
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6942
Prawa bezrobotnych 4544
Prawa poszukujących pracy 3635
Obowiązki bezrobotnych 4640
Obowiązki poszukujących pracy 3078
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13694
Pośrednictwo pracy krajowe 4328
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3133
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4642
Harmonogram porad grupowych 3457
Zasoby Informacji zawodowej 5675
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8289
Plan szkoleń 2017 r. 2466
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych z PFRON 4481
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3438
Staże 21460
Bon stażowy 16536
Prace interwencyjne 8083
Roboty publiczne 3445
Prace społecznie użyteczne 5878
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2899
Bon zatrudnieniowy 5120
Bon szkoleniowy 1515
Bon na zasiedlenie 8023
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 24020
Wysokość świadczeń pieniężnych 13318
Zasiłek dla bezrobotnych 10230
Ubezpieczenie zdrowotne 4767
Dodatek aktywizacyjny 9500
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 27431
PFRON - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 8690
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7536
Zwrot kosztów przejazdu 4147
Zwrot kosztów zakwaterowania 3369
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5361
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4480
Pożyczka szkoleniowa 6222
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2760
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4737
Inne finansowe formy wsparcia 5453
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2542
Dokumenty do pobrania 28936
Agencje zatrudnienia 5724
Wykaz zawartych umów 6149
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7378
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 48031
Zgłoszenie oferty pracy 7384
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4658
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3719
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3482
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5657
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3245
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4549
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15564
Pośrednictwo pracy krajowe 4304
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2812
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2767
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5643
Fundusz szkoleniowy 4177
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3082
Staże 40553
Prace interwencyjne 6602
Roboty publiczne 3254
Prace społecznie użyteczne 5923
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12835
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3020
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3271
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4695
Zwolnienia grupowe 2652
Wysokość świadczeń pieniężnych 6731
Zwrot składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej 2371
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3451
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6199
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5476
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG pok. 1(sala obsługi) 438221143 w.254 3770
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2999
Wymagane dokumenty 2841
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3481
Ulotki dotyczące zatrudnienia cudzoziemców 261
Wykaz zawartych umów 8025
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy 10280
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4328
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8553
Dokumenty do pobrania 43703
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 77389
Kierownictwo Urzędu 13951
Wykaz telefonów 47983
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6900
Programy 6545
Projekty EFS 7352
Realizowane 4357
W trakcie realizacji 929
Zakończone 3579
Poddziałanie 7.2.1 PO KL 4260
Poddziałanie 6.1.2 PO KL 3309
Poddziałanie 6.1.3 PO KL 2348
Projekty zrealizowane w ramach SPO RZL 3311
Informacja o projektach POWER i RPO w 2015r. 816
Informacja o projektach POWER i RPO w 2016r. 496
Analizy i statystyki 5901
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 7048
Statystyka 3705
Uczestnictwo w aktywnych programach Rynku Pracy w latach 2007 - 2014 - Podjęcia pracy 4123
2017 1116
2016 2371
2015 3686
2014 3441
2013 4007
2012 3487
2011 3236
2010 3758
2009 3511
2008 3198
2007 3232
2006 3418
2005 3266
2004 3200
2003 3155
2002 3254
2001 3249
2000 3274
1990-1999 3609
Powiatowa Rada Zatrudnienia 5381
Przydatne linki 4972
Pytanie do urzędu 5309
Dokumenty do pobrania 9301