Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2129
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 72830
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6490
Przyznanie statusu bezrobotnego 4319
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3628
Utrata statusu bezrobotnego 10584
Utrata statusu poszukującego pracy 3037
Rejestracja bezrobotnych 17427
Rejestracja przez Internet 11172
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4624
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11326
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5472
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2737
Rejestracja poszukujących pracy 5524
Rejestracja przez Internet 3320
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2686
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3285
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2344
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6387
Prawa bezrobotnych 4084
Prawa poszukujących pracy 3249
Obowiązki bezrobotnych 4232
Obowiązki poszukujących pracy 2715
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12744
Pośrednictwo pracy krajowe 3936
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2781
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4247
Harmonogram porad grupowych 3088
Zasoby Informacji zawodowej 5103
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7309
Plan szkoleń 2017 r. 1826
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych z PFRON 4095
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3082
Staże 19923
Bon stażowy 15320
Prace interwencyjne 7528
Roboty publiczne 3041
Prace społecznie użyteczne 5220
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2628
Bon zatrudnieniowy 4563
Bon szkoleniowy 1072
Bon na zasiedlenie 6479
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22001
Wysokość świadczeń pieniężnych 12284
Zasiłek dla bezrobotnych 9424
Ubezpieczenie zdrowotne 4288
Dodatek aktywizacyjny 8592
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 24925
PFRON - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 8014
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6728
Zwrot kosztów przejazdu 3679
Zwrot kosztów zakwaterowania 2992
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4889
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4145
Pożyczka szkoleniowa 5678
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2467
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4331
Inne finansowe formy wsparcia 4981
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2231
Dokumenty do pobrania 26749
Agencje zatrudnienia 5241
Wykaz zawartych umów 5720
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6815
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 43591
Zgłoszenie oferty pracy 6787
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4207
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3341
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3174
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5142
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2922
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4122
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14116
Pośrednictwo pracy krajowe 3854
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2489
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2461
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5125
Fundusz szkoleniowy 3698
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2733
Staże 37439
Prace interwencyjne 5998
Roboty publiczne 2858
Prace społecznie użyteczne 5319
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11568
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2724
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3000
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4346
Zwolnienia grupowe 2340
Wysokość świadczeń pieniężnych 6046
Zwrot składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej 2128
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3151
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5520
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4689
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2816
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2505
Tryb postępowania 2312
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2352
Wymagane dokumenty 2250
Opłaty 2626
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4574
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2060
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2831
Wykaz zawartych umów 7487
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy 9626
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3946
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7601
Dokumenty do pobrania 39666
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 72008
Kierownictwo Urzędu 12953
Wykaz telefonów 44144
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6105
Programy 5941
Projekty EFS 6718
Realizowane 3886
W trakcie realizacji 524
Zakończone 3176
Poddziałanie 7.2.1 PO KL 3862
Poddziałanie 6.1.2 PO KL 2912
Poddziałanie 6.1.3 PO KL 1948
Projekty zrealizowane w ramach SPO RZL 2977
Informacja o projektach POWER i RPO w 2015r. 449
Informacja o projektach POWER i RPO w 2016r. 200
Analizy i statystyki 5363
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 6161
Statystyka 3279
Uczestnictwo w aktywnych programach Rynku Pracy w latach 2007 - 2014 - Podjęcia pracy 3753
2017 502
2016 1841
2015 3255
2014 3030
2013 3619
2012 3076
2011 2849
2010 3340
2009 3124
2008 2839
2007 2849
2006 3047
2005 2882
2004 2816
2003 2754
2002 2843
2001 2838
2000 2863
1990-1999 3169
Powiatowa Rada Zatrudnienia 4917
Przydatne linki 4502
Pytanie do urzędu 4807
Dokumenty do pobrania 8501