Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1998
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 69572
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6176
Przyznanie statusu bezrobotnego 4064
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3433
Utrata statusu bezrobotnego 9868
Utrata statusu poszukującego pracy 2828
Rejestracja bezrobotnych 16147
Rejestracja przez Internet 10434
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4330
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 10682
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5108
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2563
Rejestracja poszukujących pracy 5184
Rejestracja przez Internet 3117
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2489
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3063
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2197
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6027
Prawa bezrobotnych 3865
Prawa poszukujących pracy 3077
Obowiązki bezrobotnych 3997
Obowiązki poszukujących pracy 2570
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12275
Pośrednictwo pracy krajowe 3758
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2624
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4033
Harmonogram porad grupowych 2898
Zasoby Informacji zawodowej 4877
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6598
Plan szkoleń 2017 r. 1386
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych z PFRON 3880
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2902
Staże 18936
Bon stażowy 14652
Prace interwencyjne 7246
Roboty publiczne 2846
Prace społecznie użyteczne 4920
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2477
Bon zatrudnieniowy 4153
Bon szkoleniowy 737
Bon na zasiedlenie 5730
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21156
Wysokość świadczeń pieniężnych 11681
Zasiłek dla bezrobotnych 8982
Ubezpieczenie zdrowotne 4052
Dodatek aktywizacyjny 8190
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 23606
PFRON - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 7719
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6308
Zwrot kosztów przejazdu 3455
Zwrot kosztów zakwaterowania 2788
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4645
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3961
Pożyczka szkoleniowa 5389
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2270
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4117
Inne finansowe formy wsparcia 4736
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2107
Dokumenty do pobrania 24996
Agencje zatrudnienia 4989
Wykaz zawartych umów 5490
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6462
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 41201
Zgłoszenie oferty pracy 6342
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3955
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3150
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2980
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4827
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2761
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3881
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13285
Pośrednictwo pracy krajowe 3631
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2339
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2299
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4806
Fundusz szkoleniowy 3395
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2536
Staże 34909
Prace interwencyjne 5501
Roboty publiczne 2684
Prace społecznie użyteczne 5036
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10668
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2542
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2836
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4087
Zwolnienia grupowe 2189
Wysokość świadczeń pieniężnych 5699
Zwrot składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej 1942
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3004
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5136
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4422
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2620
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2361
Tryb postępowania 2146
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2202
Wymagane dokumenty 2090
Opłaty 2468
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4242
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1909
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2686
Wykaz zawartych umów 7200
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy 9255
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3734
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6894
Dokumenty do pobrania 36892
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 68354
Kierownictwo Urzędu 12294
Wykaz telefonów 41612
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5704
Programy 5629
Projekty EFS 6385
Realizowane 3652
W trakcie realizacji 320
Zakończone 2979
Poddziałanie 7.2.1 PO KL 3707
Poddziałanie 6.1.2 PO KL 2757
Poddziałanie 6.1.3 PO KL 1792
Projekty zrealizowane w ramach SPO RZL 2817
Informacja o projektach POWER i RPO w 2015r. 293
Informacja o projektach POWER i RPO w 2016r. 53
Analizy i statystyki 5099
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 5728
Statystyka 3091
Uczestnictwo w aktywnych programach Rynku Pracy w latach 2007 - 2014 - Podjęcia pracy 3551
2017 237
2016 1598
2015 3053
2014 2848
2013 3436
2012 2899
2011 2653
2010 3169
2009 2941
2008 2668
2007 2668
2006 2870
2005 2711
2004 2644
2003 2579
2002 2668
2001 2667
2000 2674
1990-1999 2991
Powiatowa Rada Zatrudnienia 4709
Przydatne linki 4242
Pytanie do urzędu 4562
Dokumenty do pobrania 8002