Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2052
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 71239
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6321
Przyznanie statusu bezrobotnego 4184
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3530
Utrata statusu bezrobotnego 10175
Utrata statusu poszukującego pracy 2914
Rejestracja bezrobotnych 16736
Rejestracja przez Internet 10759
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4455
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 10988
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5274
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2645
Rejestracja poszukujących pracy 5348
Rejestracja przez Internet 3225
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2560
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3171
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2261
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6171
Prawa bezrobotnych 3955
Prawa poszukujących pracy 3163
Obowiązki bezrobotnych 4105
Obowiązki poszukujących pracy 2638
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12527
Pośrednictwo pracy krajowe 3846
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2697
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4126
Harmonogram porad grupowych 2977
Zasoby Informacji zawodowej 4976
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6935
Plan szkoleń 2017 r. 1598
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych z PFRON 3981
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2985
Staże 19384
Bon stażowy 14939
Prace interwencyjne 7372
Roboty publiczne 2933
Prace społecznie użyteczne 5068
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2546
Bon zatrudnieniowy 4326
Bon szkoleniowy 878
Bon na zasiedlenie 5984
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21568
Wysokość świadczeń pieniężnych 11953
Zasiłek dla bezrobotnych 9157
Ubezpieczenie zdrowotne 4161
Dodatek aktywizacyjny 8353
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 24220
PFRON - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 7826
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6446
Zwrot kosztów przejazdu 3554
Zwrot kosztów zakwaterowania 2888
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4751
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4050
Pożyczka szkoleniowa 5526
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2367
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4199
Inne finansowe formy wsparcia 4839
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2167
Dokumenty do pobrania 25876
Agencje zatrudnienia 5118
Wykaz zawartych umów 5607
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6617
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 42492
Zgłoszenie oferty pracy 6595
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4085
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3246
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3072
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4974
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2836
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3986
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13730
Pośrednictwo pracy krajowe 3723
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2399
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2382
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4949
Fundusz szkoleniowy 3531
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2627
Staże 36080
Prace interwencyjne 5708
Roboty publiczne 2763
Prace społecznie użyteczne 5152
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11008
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2618
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2913
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4203
Zwolnienia grupowe 2250
Wysokość świadczeń pieniężnych 5832
Zwrot składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej 2020
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3069
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5276
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4545
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2729
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2422
Tryb postępowania 2213
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2274
Wymagane dokumenty 2156
Opłaty 2550
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4352
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1971
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2757
Wykaz zawartych umów 7341
Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy 9425
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3838
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7242
Dokumenty do pobrania 38325
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 70063
Kierownictwo Urzędu 12603
Wykaz telefonów 42764
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5856
Programy 5782
Projekty EFS 6560
Realizowane 3771
W trakcie realizacji 412
Zakończone 3073
Poddziałanie 7.2.1 PO KL 3781
Poddziałanie 6.1.2 PO KL 2825
Poddziałanie 6.1.3 PO KL 1865
Projekty zrealizowane w ramach SPO RZL 2885
Informacja o projektach POWER i RPO w 2015r. 356
Informacja o projektach POWER i RPO w 2016r. 116
Analizy i statystyki 5227
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 5908
Statystyka 3183
Uczestnictwo w aktywnych programach Rynku Pracy w latach 2007 - 2014 - Podjęcia pracy 3637
2017 346
2016 1712
2015 3154
2014 2936
2013 3528
2012 2983
2011 2755
2010 3255
2009 3027
2008 2751
2007 2758
2006 2956
2005 2799
2004 2733
2003 2664
2002 2752
2001 2752
2000 2773
1990-1999 3073
Powiatowa Rada Zatrudnienia 4812
Przydatne linki 4358
Pytanie do urzędu 4677
Dokumenty do pobrania 8262