Informacja o środkach PFRON

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż dysponuje limitami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego XLVI/358/2018), na następujące zadania (w kwotach jak niżej):

- Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a), w kwocie 40.000,00zł,

- Koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e), w kwocie 40.000,00zł.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków i ubiegania sie o przyznanie ww. środków.

czytaj więcej

Nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy (dla osób po 30 r.ż.)

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż dysponuje środkami na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej przez Urząd osoby
(posiadamy wyłącznie środki w ramach Programu Regionalnego 2018 oraz RPO WŁ,
z przeznaczeniem na zatrudnienie osób po 30 roku życia - szczegółowe informacje o warunkach naborów znajdują się w załączeniu).

czytaj więcej

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż posiada jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z Funduszów Europejskich.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD KARNY NR 2 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO FUNKCJONARIUSZA

czytaj więcej