Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon na zasiedlenie
Statystyki graficzne

Bon na zasiedlenie

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

 

  1. 1. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu, spełniających następujące warunki:
  • do 30 roku życia,
  • właściwy profil pomocy dla osoby bezrobotnej[1]
  • podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, która podlega ubezpieczeniom społecznym poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, za wykonywanie której osiąga wynagrodzenie brutto w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, a rodzaj umowy wiąże się z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania; przy czym:

a) odległość od tej miejscowości wynosi co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania[2] /lub

b) czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie.[3]

  1. 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu stosownej umowy osoba bezrobotna otrzymuje bon na zasiedlenie w wysokości nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przy czym:

a) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie osoba bezrobotna ma obowiązek dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 66n ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

b) do 7 dni, od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, przedstawia powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej;

c) do 7 dni, od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawia powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 66n ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

d) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie ma obowiązek udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

  1. 3. W przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt 2 (a-c) kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  2. 4. W przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt 2 (d) kwota bonu na zasiedlenie podlegać będzie zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.


[1] Profil II, profil I – tylko w uzasadnionych przypadkach

[2] Brana pod uwagę jest najkrótsza, możliwa trasa dotarcia od miejsca zamieszkania do danej miejscowości

[3] Brana pod uwagę jest najszybsza możliwa opcja dotarcia od miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem środkiem komunikacji publicznej

Strona dodana przez: Jarosław Wawrzyniak (2015-01-30 12:24:06)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2017-11-13 09:55:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/216