Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

Rejestracja poszukujących pracy

 

Osoba poszukująca pracy może się zarejestrować w więcej niż jednym urzędzie pracy .

 

REJESTRACJA NASTĘPUJE W DNIU PRZEDŁOŻENIA KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, po wypełnieniu KARTY REJESTRACYJNEJ oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w KARCIE REJESTRACYJNEJ.

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,
  • świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień,
  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.

Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów , o których mowa powyżej, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz.U. z 2004r, Nr 262 , poz. 2607 z późn. zm.)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:47)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-09-03 21:46:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-poszukujacy-pracy/56