Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
Statystyki graficzne

Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawca i przedsiębiorca ma obowiązek:

  1. zgłoszenia oferty pracy zgodnej z zasadami równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy nie zawierającej dyskryminujących elementów w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
  2. zgłoszenia braku aktualności oferty pracy w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej na zgłoszonym wcześniej wolnym miejscu pracy,
  3. poinformowanie nowozatrudnionego pracownika o niezwłocznym zgłoszeniu faktu podjęcia pracy do właściwego urzędu pracy, jeżeli oświadcza on, że figuruje w ewidencji urzędu pracy,
  4. wypełniania w sposób prawidłowy i kompletny druków stosowanych przez urząd (np. druk zgłoszenia krajowej oferty pracy, skierowanie do pracy),
  5. wypełniania wszystkich przyjętych na siebie zobowiązań w związku z korzystaniem z oferowanych przez urząd form wsparcia.

 

podstawa prawna: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004, (Dz U z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:02:43)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-09-03 21:50:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/obowiazki-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/104