Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Statystyki graficzne

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Co to jest poradnictwo zawodowe?

Poradnictwo zawodowe polega na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia

 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych

 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia

 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy

 • udzielaniu informacji i doradztwie pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Usługi świadczone przez doradców zawodowych:

 • Porady indywidualne - w czasie rozmowy z doradcą określisz swój potencjał zawodowy, zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz dalszy plan rozwoju zawodowego.

 • Porady grupowe - wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy, w atmosferze akceptacji i otwartości będziesz mógł zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie określić możliwe sposoby ich rozwiązania.

 • Informacja zawodowa - otrzymasz pełną informację o zawodach, czyli jakie czynności są wykonywane w zawodzie, jakie wymaganiach psychologiczne i fizyczne należy spełnić aby móc wykonywać zawód, jakie są szansę zatrudnienia i płace; oraz o instytucjach szkoleniowych, edukacyjnych, w których możesz zdobyć zawód lub podnieść swoje kwalifikacje.

Zasoby i narzędzia:

 

 • Sprawdzone metody pracy, w tym m. in.:

  • rozmowa indywidualna,

  • kurs inspiracji,

  • metoda edukacyjna;

 • Informacje o zawodach w formie tradycyjnej oraz multimedialnej

  • Program "Doradca 2000", który umożliwia dostęp do różnorodnej informacji zawodowej oraz pomaga przy określaniu preferencji zawodowych,

  • Zawody z komputerem,

  • Zawody przyszłości.

 • Profesjonalne testy do badania zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych ( tj. ,,Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych", ,,Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych", ,,Narzędzie do badania kompetencji - NBK")

 • Bazy danych o rynku pracy

 • Informatory o instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych

Poradnictwo zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;

 • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;

 • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;

 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

 • bezpłatności usług poradnictwa zawodowego;

 • poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego.

Kto świadczy usługi poradnictwa zawodowego?

 

Usługi poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia są świadczone przez doradców zawodowych w:

 • powiatowych urzędach pracy,

 • centrach informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy.

Kto może korzystać z usług poradnictwa zawodowego? Usługi poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia są świadczone przez doradców zawodowych dla:

 • osób bezrobotnych,

 • osób poszukujących pracy,

 • pracodawców,

   

  Zapraszamy do udziału w grupowych informacjach zawodowych prowadzonych przez doradców zawodowych PUP Sieradz.

  Na spotkaniu tym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rynku pracy, a zwłaszcza usług, jakie świadczy Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu na rzecz swoich klientów - osób zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący pracy.

  Na spotkaniu tym można dowiedzieć się wszystkiego odnośnie:

  • szkoleń
  • zasad dobrej współpracy z pośrednikiem pracy
  • korzyści wynikających z rozmowy z doradcą zawodowym
  • sytuacji, w których warto skorzystać z porad grupowych dotyczących nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy
  • staży
  • jednorazowych dotacji na rozpoczęcie własnej firmy
  • refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
  • oraz innych form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu.

   

  NASZE SPOTKANIA SZCZEGÓLNIE POLECAMY OSOBOM, KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY PO RAZ PIERWSZY

   

   

  Tematyka grupowych informacji zawodowych:

  • Usługi i instrumenty rynku pracy
  • Osoba niepełnosprawna-sprawna na rynku pracy
  • Instytucje i organizacje, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej.
  • Przedsiębiorczość jako postawa sprzyjająca funkcjonowaniu na rynku pracy i samozatrudnieniu.
  • Nabycie wiedzy na temat mozliwości kształecenia doroslych-zasada LLL wymóg współczenego rynku pracy.

  Grupowe informacje zawodowe organizowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu,

  w Sali Aktywizacji Zawodowej. Zapisów na grupowe informacje zawodowe dokonują doradcy klienta.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2015-03-11 13:17:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/67