Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Statystyki graficzne

Prawa bezrobotnych

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP masz prawo do:

 

- korzystania z pośrednictwa pracy,

- korzystania z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

- uczestnictwa w zajęciach Klubu Pracy,

- korzystania z możliwości szkolenia lub przekwalifikowania,

- ubiegania się o pożyczkę szkoleniową,

- ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,

- ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy, na badania lekarskie lub psychologiczne, a także o zwrot kosztów przejazdu do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

- ubiegania się o zwrot kosztów zakwaterowania w miejscu pracy, jeżeli w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy bezrobotny podjął pracę, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,

- dodatku aktywizacyjnego w przypadku podjęcia przez bezrobotnego z prawem do zasiłku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- ubiegania się o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także o skierowanie na staż i przygotowanie zawodowe dorosłych,

- ubiegania się o stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki,

- zasiłku i innych świadczeń pieniężnych określonych w ustawie,

- objęcia powszechnym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, jeżeli nie podlegasz takiemu ubezpieczeniu z innego tytułu.

 

Bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych oraz bezrobotni pobierający stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych posiadają prawo do objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,

 

Bezrobotni pobierający stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych posiadają dodatkowo prawo do objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-06-25 11:38:50)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60