Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja przez Internet
Statystyki graficzne

Rejestracja przez Internet

 

 

Od 27 maja 2013 roku,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 26.11.2012r. nr 1299) wprowadzona została możliwość rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez internet, za pośrednictwem strony:

 

www.praca.gov.pl

 

 

 

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

 

1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - prejestracja 

  •  Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją.
  • Rejestracja następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym przez system terminie (dzień-godzina), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych, dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie.
  • Dokumenty (oryginały) wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzedzie pracy.
  • Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

UWAGA!!

Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia do rejestracji (dzień-godzina).

W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane wcześniej dane osobowe zostana usunięte.

 

 

 2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy- pełna rejestracja elektroniczna

 

  • Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie.
  • Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji.
  • Dniem rejestracji jest data zarejesrtowania wniosku na stronie www.praca.gov.pl
  • Wezwanie na wyznaczony termin do pośrednika pracy urzd wysyła na adres wskazany we wniosku.
  • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kawlifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:29:12)
Zredagowana przez: Marta Kubiak (2013-10-01 14:37:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/rejestracja-przez-internet/47