Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Ubezpieczenie zdrowotne
Statystyki graficzne

Ubezpieczenie zdrowotne

W związku z nowelizacją Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od 01.01.2009 ( Dz. U. z 2007 r., Nr 166, poz. 1172), urzędy pracy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacają należną składkę za każdego bezrobotnego, niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniuopłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia.

 

( ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn.zm.)

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny (o ile nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego np. z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prawa do emerytury, renty), którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny następuje po wypełnieniu przez osobę uprawnioną druku ZUS ZCNA.

Za członka rodziny uważa się następujące osoby :

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych ( rodziców, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do Funduszu uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:51:42)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-09-03 21:51:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/ubezpieczenie-zdrowotne/79