Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Wymagane dokumenty
Statystyki graficzne

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty złożyć w celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową?

 1. czytelnie wypełniony, zgodnie z instrukcjami wniosek;
 2. ważny dowód osobisty lub ważny dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dowód wpłaty (30 zł przelane na nr rachunku: 15 1020 2212 0000 5002 0391 8562 Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, w tytule przelewu musi się znaleźć imię i nazwisko cudzoziemca + dopisek zezwolenie);
 6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 7. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy -
  w przypadku gdy informacja starosty była wymagana
  ;
 9. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową;
 12. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę);
 13. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy.
 14. oświadczenie zawierające dane personalne podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, złożć i odebrać dokumenty może pełnomocnik pracodawcy.

 

 

Jakie dokumenty złożyć w celu uzyskania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową?

 1. cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;
 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty w przypadku gdy jest wymagana.
 4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dowód wpłaty (30 zł przelane na nr rachunku: 15 1020 2212 0000 5002 0391 8562 Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, w tytule przelewu musi się znaleźć imię i nazwisko cudzoziemca + dopisek przedłużenie zezwolenia);
 6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 7. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 9. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową;
 12. umowę pomiędzy podmiotem powierzającym pracę a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem (tylko, jeśli o przedłużenie zezwolenia wnioskuje podmiot, który zatrudniał cudzoziemca na podstawie zezwolenia bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie);
 13. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę);
 14. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy.
 15. oświadczenie zawierające dane personalne podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:18:08)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2018-04-18 14:29:27)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.docx 36.43kB) 2018-01-31 36.43kB Plik: Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (36.43kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.pdf 240.79kB) 2018-01-31 240.79kB Plik: Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (240.79kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.docx 36.31kB) 2018-01-31 36.31kB Plik: Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (36.31kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.pdf 242.91kB) 2018-01-31 242.91kB Plik: Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (242.91kB)POBIERZ
Dokument docx Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy (oświadczenie o niekaralności) (.docx 65.84kB) 2018-01-30 65.84kB Plik: Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy (oświadczenie o niekaralności).docx (65.84kB)POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy (oświadczenie o niekaralności) (.pdf 198.77kB) 2018-01-30 198.77kB Plik: Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy (oświadczenie o niekaralności).pdf (198.77kB)POBIERZ
Dokument docx Oswiadczenie o niezaleganiu w uiszczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek ubezpieczenia społecznego (.docx 47.14kB) 2018-01-30 47.14kB Plik: Oswiadczenie o niezaleganiu w uiszczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek ubezpieczenia społecznego.docx (47.14kB)POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie o niezaleganiu w uiszczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek ubezpieczenia społecznego (.pdf 260.3kB) 2018-01-30 260.3kB Plik: Oswiadczenie o niezaleganiu w uiszczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek ubezpieczenia społecznego.pdf (260.3kB)POBIERZ
Dokument docx Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy (.docx 55.49kB) 2018-01-30 55.49kB Plik: Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy.docx (55.49kB)POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy (.pdf 198.15kB) 2018-01-30 198.15kB Plik: Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy.pdf (198.15kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP (.docx 76.19kB) 2018-01-30 76.19kB Plik: Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP.docx (76.19kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP (.pdf 234.29kB) 2018-01-30 234.29kB Plik: Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP.pdf (234.29kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc (.docx 78.57kB) 2018-01-30 78.57kB Plik: Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc.docx (78.57kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc (.pdf 238.53kB) 2018-01-30 238.53kB Plik: Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc.pdf (238.53kB)POBIERZ
Dokument docx oświadczenie zawierające dane presonalne podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (.docx 12.94kB) 2018-04-18 12.94kB Plik: oświadczenie zawierające dane presonalne podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.docx (12.94kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/wymagane-dokumenty/132