Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zwrot składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej
Statystyki graficzne

Zwrot składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej

Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych polega na sfinansowaniu ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia odpowiadającego składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadające składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego.

 

Zwrot może być finansowany ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

O zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych może ubiegać się wyłącznie ta spółdzielnia socjalna, które na dzień złożenia stosownego wniosku nie posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pomoc de minimis. Urząd

potwierdza fakt udzielenia pomocy publicznej poprzez wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej de minimis, zgodnie z przepisami w sprawie zaświadczeń o pomocy de

minimis.

Strona dodana przez: Jarosław Wawrzyniak (2014-10-24 13:19:08)
Zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2014-10-24 13:23:22)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/strona/zwrot-skladki-na-ubezpieczenie-spoleczne-czlonkow-spoldzielni-socjalnej/212