Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Kierunek – AKTYWNOŚĆ!

Cel projektu:

Zwiększona aktywność społeczno-zawodowa i podniesiona zdolność do zatrudnienia 84 (47 K, 37 M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego, poprzez oferowane wsparcie: opracowanie ścieżki reintegracji, poradnictwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, szkolenia IT, staż, pośrednictwo pracy, prowadzące do podjęcia zatrudnienia przez Uczestników Projektu.

Informacja odnośnie wypłaconych stypendiów w okresie styczeń 2016 kwiecień 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, że w dniu 29 kwietnia 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864).

W związku z powyższym stypendia przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy i otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2019r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby bezrobotnej, która otrzymała takie stypendium z urzędu pracy w okresie od stycznia 2016r. do kwietnia 2017r.) zwróci nadpłacony podatek.

Informacja dla osób bezrobotnych i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje o możliwości skorzystania w 2017 roku z następujących form aktywizacji zawodowej przeznaczonych dla osób bezrobotnych oraz pracodawców:

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy


więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

 

  • prace interwencyjne

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • staże

(nabory wniosków w ramach FP, PO WER, RPO - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • szkolenia dla osób bezrobotnych

(nabór wniosków w ramach FP, PO WER, RPO- do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

(nabory wniosków w ramach FP, POWER, RPO 10.05.2017r. – 26.05.2017r.)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

(nabory wniosków w ramach FP, RPO 10.05.2017r. – 26.05.2017r.)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon stażowy

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon zatrudnieniowy

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon na zasiedlenie

(nabór wniosków w ramach FP, PO WER - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon szkoleniowy

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy

o organizowanie staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu

pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (III)”

< poprzednia 1 2 następna >