Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż dysponuje środkami na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanej przez Urząd osoby, ze środków krajowych Funduszu Pracy, na wsparcie 2 stanowisk pracy, w kwocie około 18.000,00zł brutto na stanowisko, ze środków Algorytmu FP.

O przyznanie refundacji mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy (na stanowiska związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnoprawnymi) oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą(świadczenie usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych), które chcą utworzyć nowe stanowisko pracy na okres minimum 24 miesięcy i zatrudnić skierowaną przez Urząd osobę.

 

Podstawa prawna: art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065, z późn. zm.); Refundacja, o której mowa wyżej jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Nabór będzie trwał od dnia 05.02.2018r. - do dnia 07.02.2018r.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy - pokój nr 731, VII piętro.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu.

Całość dokumentacji (obowiązujące formularze: wniosek, informacja, instrukcje, regulamin w sprawie przyznania środków jw.) jest dostępna do pobrania na stronie internetowej tut.Urzędu www.pupsieradz.pl, w zakładce:

→ Dla Pracodawców i przedsiębiorców → Druki i formularze do pobrania → Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Wniosek RKW Fundusz Pracy, z załącznikami).

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 43 8221143 wew. 284 lub osobiście w siedzibie PUP, pok. 721 (VII p.)

Uprzejmie informujemy, iż złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków. Każdy Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Jednocześnie informujemy także, że zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy jest formą aktywizacji z przeznaczeniem dla osób pozostających w ewidencji urzędu, a nie dla osób wskazanych przez pracodawcę.

Aktualność dodana przez: Jarosław Wawrzyniak (2018-02-05 08:54:00) , zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2018-02-05 08:55:24)
Data wydarzenia : 2018-02-05
Data publikacji : 2018-02-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/wydarzenie/259/nabor-na-refundacje-kosztow-wyposa%C5%BCenia-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy