Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Informacja o środkach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż dysponuje limitami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego XLVI/358/2018), na następujące zadania (w kwotach jak niżej):

- Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a), w kwocie 40.000,00zł,

- Koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e), w kwocie 40.000,00zł.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków i ubiegania sie o przyznanie ww. środków.

 

Zainteresowane osoby niepełnosprawne moga składać wnioski o przyznanie środkow na podjęcie działalności gospodarczej (Wniosek Wn-O)

Całość dokumentacji (obowiązujące formularze: wniosek, informacja, instrukcje, regulamin w sprawie przyznania środków jw.) jest dostępna do pobrania na stronie internetowej tut.Urzędu www.pupsieradz.pl, w zakładce:

 

Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy → Druki i formularze do pobrania → PFRON środki na podjecie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej (Wniosek Wn-O oraz pozostałe załączniki) →

 

Zainteresowani Pracodawcy mogą składać wnioski o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (Wniosek Wn-W)

Całość dokumentacji (obowiązujące formularze: wniosek, informacja, instrukcje, regulamin w sprawie przyznania środków jw.) jest dostępna do pobrania na stronie internetowej tut.Urzędu www.pupsieradz.pl, w zakładce:

 

Dla Pracodawców i przedsiębiorców → Druki i formularze do pobrania → PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (Wniosek Wn-W cz.I oraz pozostałe załączniki) →

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy - pokój nr 731, VII piętro.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 43 8221143 wew. 284 lub osobiście w siedzibie PUP, pok. 721 (VII p.)

Uprzejmie informujemy, iż złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków. Każdy Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Aktualność dodana przez: Jarosław Wawrzyniak (2018-04-16 12:34:40) , zredagowana przez: Jarosław Wawrzyniak (2018-04-16 12:39:05)
Data wydarzenia : 2018-04-16
Data publikacji : 2018-04-16

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsieradz.pl/wydarzenie/266/informacja-o-srodkach-pfron